พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยี By Akesirikul
   พลังงานทดแทน Thai   English   เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ พลังงานความร้อนต่ำจากแสงอาทิตย์ Thermal Energy Power Plant : ORC
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขสภาวะการขาดแคลนพลังงาน การลดความร้อนจากสภาวะเรีอนกระจก หยุดโลกร้อน

คลิกกลับไปหน้าแรก Information Link

แนะนำพลังงานตรีเอกานุภาพ
New Technology System
ORC 3 Cycle

นวัตกรรมพลังงานทดแทนใหม่  New Technology พลังงานตรีเอกานุภาพ  พลังงานทดแทนใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม  Hydro Power

สำหรับหน้านี้นำเสนอเทคโนโลยีอนาคต
New Technology ORC 3 Cycle Thermal Energy Power Plant  waste heat recovery & Solar Cell Energy Project
พลังงานทดแทน เทคโนโลยีใหม่ ORC  Organic Rankine Cycle สายพันธุ์ไทยแท้
พลังงาน พลังงานทดแทนใหม่ พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก พลังงานอุณหภูมื

ORC Organic Rankine Cycle พลังงานความร้อนต่ำ พลังงงานอุณหภูมิ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก โดยเอกสิริกุล ติดต่อไลน์ไอดี ake007online

ความร้อนจาก พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ความร้อนจากการเผาขยะ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอื่นๆ เราทำได้ทุกชนิด


Organic Rankine Cycle เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ORC เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนต่ำ โรงไฟฟ้าพลังงานอุณหภูมิ

แนะนำเพ Solar Energy พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

เราคือกลุ่มทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องจักรกล ORC ( Organic Rankine Cycle )
เราให้คำปรึกษา และบริการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบพลังงานความร้อนต่ำจากแสงอาทิตย์ และโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า

เรามีเทคโนโลยีที่สามารถผลิต และประกอบเครื่องจักรกล ในประเทศไทย เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าในระบบ Thermal Energy
และเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกล Organic Rankine Cycle เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

เราวิจัย และวิวัฒนาการเครื่องจักร ORC ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพอากาศในประเทศไทย ( ORC สายพันธุ์ ไทย )
เราแก้ไขปัญหาในระบบของการควบแน่น เครื่องจักร ORC ด้วย Coling System ที่เราสามารถทำให้เกิดน้ำเย็นได้ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส
และเรากำลังพัฒนา ระบบทำน้ำเย็น สำหรับการควบแน่น ORC ที่อุณหภูมิ 7-15 องศาเซลเซียส
เพื่อให้เครื่องจักรกล ORC สายพันธุ์ต่างชาติ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพอากาศของประเทศไทย


ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับเรา เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาโครงการ


ผู้ให้บริการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนต่ำจากแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิโลก
เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle
เรารับออกแบบ ให้คำปรึกษา และบริการพิเศษ เรานำเสนอเทคโนโลยีใหม่

Solar Energy Low Heat System
เรา
สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนต่ำ 50-90 องศาเซลเซียส
และความร้อนจากอุณหภูมิ โลกเพียง 30-40 องศา เท่านั้น

AKEsirikul
Independent inventors.ประวัติ Akesirikul เอกสิริ ธีรกุล

นักประดิษฐ์ นักวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน Akesirikul ติดต่อไลน์ไอดี ake007online

ผู้คิดค้นเทคโนโลยีพลังงานอุณหภูมิ ติดต่อผมทันทีหากคุณสนใจในเทคโนโลยี

ติดต่อ Akesirikul ได้ทางไอดีไลน์ : ake007online : อีเมล์ : 007mailcenter@gmail.com

เรามีแผนการสร้างโรงไฟฟ้าที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชม

โครงการ 1
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความร้อนอุณภูมิ 150 องศา โดยใช้โซลาล์คอลเรคเตอร์ รับพลังานความร้อนจากแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้า VSPP 1 MW ใช้พืนที่ 10 ไร่ งบประมาณการลงทุนไม่เกิน 185 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้าง 12 เดือน
ปัจจุบันเรากำลังหาแนวทางเพื่อลดราคาการก่อสร้างให้ได้ราคาที่ถูก แต่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

โครงการ 2
เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทน หนึ่งเดียวในโลก รับพลังงานความร้อนจากอุณหภูมิโลก
เป็นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ล่าสุด ของเครื่องจักรกล พลังงานอุณหภูมิ และมีผู้ให้บริการแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

เทคโนโลยี ORC สายพันธุ์ไทย ไม่จำเป็นต้องใช้ พาลาโบลิคราคาแพงอีกต่อไป ไม่ต้องใช้พื้นที่ดินเป็นจำนวนมาก
เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในโลกที่ใช้พลังงานทดแทน จากความร้อนเพียง 30-50 องศา โดยดูดอากาศร้อนจากบรรยากาศบนผิวโลก
ต่อ 1 MW ใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่ เท่านั้น ค่าก่อสร้าง 50-90 ล้านบาท

เป้าหมายของโครงการพลังงานอุณหภูมิ
การวิวัฒนาการ เครื่องจักรกล ORC Thermal Energy หรือ Organic Rankine Cycle
ให้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
ให้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิเพียง 25 องศาเซลเซียส อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อธุรกิจการขายพลังงาน และการสร้างโรงไฟฟ้า VSPP SPP IPP


ผลิตภัณฑ์ และบริการ
เครื่องจักรกลผลิตพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้า และ โรงงานอุตสาหกรรม
ใช้ความร้อนจากแสงแดด ความร้อนเหลือทิ้ง ขั้นต่ำ ปัจจุบันทำได้ตั้งแต่ 50 องศา C ไปจนถึง 1000 องศา

ปัจจุบันในปี 2556 เครื่องจักร ORC สายพันธุ์ไทย ได้มีการวิวัฒนาการไปแล้วในหลายเวอร์ชั่น
เวอร์ชั่นที่ 1 เป็นการเริ่มต้นของแนวความคิด ในเทคโนโลยี ของ Akesirikul ซึ่งสามารถนำมาเปิดเผยให้ชมกันได้
ส่วนในเวอร์ชั่นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในธุรกิจพลังงานในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว
ในส่วนของเทคโนโลยี เวอร์ชั่นปัจจุบันไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ ผู้สนใจติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเทคโนโลยี

เรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์พลังงาน พลังงานความร้อน พลังงานอุณหภูมิ ทฤษฏี กฏเทอร์โมไดนามิกส์

ร่วมหุ้นร่วมลงทุน สนับสนุนพัฒนาโครงการ
ดูทฤษฏีในเวอร์ชั่นที่ 1 Thermodynamics

Parabolic Solar Energy พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานทดแทนพื่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทพลังงาน
เว็บไซต์พลังงานทดแทน
ลงทุนธุรกิจพลังงาน สภาวะเรือนกระจกโลกร้อน


แนะนำการติดตั้ง โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
AKE Engineering Solar Cell Energy
บริการรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในทุกโครงการ ติดตั้งโซลาร์รูฟท๊อปบนหลังคาบ้าน อาคาร โรงงาน และโครงการโซล่าร์ฟาร์ม

คำเตือน

บทความพลังงานอุณหภูมิ ภาพแสดงระบบการทำงาน และภาพแสดงข้อมูลทางทฤษฏีทุกหน้าจากเว็บไซต์นี้
สงวนลิขสิทธิ์ โดย Akesirikul
ห้ามคัดลอก หรือ นำไปเผยแพร่ ณ ที่ใดๆ ฝ่าฝืนมีโทษทางกฏหมายถึงที่สุด

 

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index