The Energy

พลังงาน พลังงานทดแทนใหม่ พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก พลังงานอุณหภูมื - ORC Organic Rankine Cycle -

ร่วมหุ้นร่วมลงทุน สนับสนุนพัฒนาโครงการ

\ภาพไดอะแกรม แสดงการทำงานของระบบ ภายในเครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ \\

ปัจจุบันผู้ออกแบบคิดค้น และพัฒนาระบบพลังงานทดแทนใหม่จากเทคโนโลยีนี้ ต้องการผู้ร่วมหุ้นร่วมลงทุน
เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิเทคโนโลยีใหม่นี้ ให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดพลังงานโลกในเชิงพาณิชย์ได้

เจ้าของเทคโนโลยีจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ และต้องการสนับสนุนเพื่อความสำเร็จในเชิงพาณิชย์
ได้เข้ามาร่วมลงทุนกับเจ้าของเทคโนโลยีนี้ เรามีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านนักลงทุนอย่างยุติธรรม
ติดต่อเจ้าของเทคโนโลยี Akesirikul : Line ID : ake007online โทร 087 7069007

 

 

ปัจจุบันระบบการทำงานของเครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมินี้ ได้มีการวิวัฒนาการ พัฒนาก้าวหน้าไปมากแล้ว
สามารถนำเอาความรู้ในเทคโนโลยีที่ได้ทำการวิจัย และพัฒนามานั้น นำมาต่อยอดเพื่อขยายผล และนำไปสร้างเป็นโรงไฟฟ้า
ระบบ Thermal Energy โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท ORC : Organic Rankine Cycle

สงวนลิขสิทธิ์ โดย Akesirikul
ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือนำไปเปิดเผยในที่ใดๆ ทุกกรณี

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index
4kr