ผลิต และจำหน่าย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น แบรนด์ อัมฤทธิ์ น้ำมันมหัศจรรย์ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและรักษาโรค ฆ่าเชื้อโรคร้าย
คลิกกลับไปหน้าแรก Information Link

การวิจัยใหม่เกี่ยวกับไขมันอิ่มตัว กับไขมันไม่อิ่มตัว มหัสจรรย์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ไขมันอิ่มตัวปลานกลาง สร้างภูมิคุ้มกัน ลดคอลเลสเตอรอล ช่วยเพิ่มไขมันดี HDL ลดปริมาณไขมันเลว LDL
สามารถป้องกัน และรักษาโรคหลอดเลือดอุดตัน ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

นำเสนอข้อมูลโดย Akesirikul

เรื่องการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ ฯลฯ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์ HIV โรคไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ โรคเริม ฯลฯ

ป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อมฤต

คุณสมบัติที่ดีเด่นของน้ำมันมะพร้าว เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง

น้ำมันมะพร้าว โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวพรหมจรรย์ (Virgin coconut oil )
ซึ่งสกัดจากเนื้อมะพร้าวสด ได้โดยไม่ผ่านความร้อนสูง และไม่ถูกกับสารเคมี มีคุณสมบัติที่ดีเด่น ที่ทำให้มันสามรถต่อต้านโรคมะเร็งได้ ดังต่อไปนี้

   เป็นไขมันอิ่มตัว ( saturated fatty acids )

น้ำมันมะพร้าว เป็นไตรกลี เซอไรด์ ( triglyceride ) ที่ประกอบด้วยกรดไขมันอิ่มตัว 3 โมเลกุล ต่อกับกลีเซอไรด์ 1 โมเลกุล กรดไขมันอิ่มตัวมีความอยู่ตัวสูง เพราะโมเลกุลของมันประกอบด้วยสายโซ่ที่อะตอมของคาร์บอนเชื่อมต่อกันเป็นสาย โซ่ด้วยแขนเดี่ยว (single bond )

ทำให้โมเลกุลอยู่ตัว ซึ่งอะตอมของออกซิเจน หรือไฮโดรเจน ไม่สามารถเข้าไปแทนที่ได้ ผิดกับไขมันไม่อิ่มตัว ที่อะตอมของคาร์บอนเชื่อมต่อกันด้วยแขนคู่ (double bond ) ที่เป็นจุดอ่อนของโมเลกุล เพราะออกซิเจนหรือไฮโดรเจนสามารถเข้าไปเติมได้

การที่น้ำมันมะพร้าว มีโมเลกุลที่อิ่มตัว ทำให้มันมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในการต่อต้านโรคมะเร็ง คือ

   ไม่เกิดการเติมออกซิเจน (oxidation) สำหรับน้ำมันเรียกการเติมออกซิเจนนี้ว่า (peroxidation) ทำให้เกิดการหืน (rancidity) เป็นผลให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากเกิดอนุมูลอิสสระ (free radical) ซึ่งเป็นโมเลกุลเกเร เพราะอีเล็กตรอนในวงแหวนรอบนอกสูญหายไป จึงไปแย่งอีเล็กตรอนของโมเลกุลที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มันขาดอีเล็กตรอนไป เช่นกัน จึงเกิด เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เกิดบาดแผล เหี่ยวย่น หรือบุบสลาย ส่งผลให้เชื้อโรค หรือสารพิษเข้าสู่เซลล์ได้ อันนำไปสู่การตายของเซลล์ หรือการเปลี่ยนพันธุกรรมของเซลล์ ซึ่งทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมมากมาย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง

   ไม่เกิดการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation ): แม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเองเหมือนการเติมออกซิเจน แต่การเติมไฮโดรเจน ก็เกิดได้ง่ายๆเมื่อนำอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว ไปถูกกับอุณภูมิสูง เช่นในการทอดอาหารในน้ำมันท่วม จึงเกิดเป็นสารตัวใหม่ ชื่อว่า “ไขมัน ทรานส์ (trans fats)” ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เปลี่ยนรูปร่างไป นอกจากนั้น การเกิดไขมันทรานส์ ยังเกิดได้จากการนำน้ำมันไม่อิ่มตัว ไปเติมไฮฌดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated) ในทางอุตสาหกรรม โดยต้องใช้ความดันและสารแคตาลิสต์เข้าช่วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันไม่อิ่มตัว เปลี่ยนเป็นอิ่มตัว เพื่อจะได้ไม่เกิดการหืน (เพราะถูกเติมออกซิเจน) และให้น้ำมันอยู่ในรูปทีแข็งตัว ทำให้จับต้องผลิตภัณฑ์อาหารได้สะดวก ไม่เหนียวเหนอะหนะติดมือ กับทั้งมีความกรอบและอร่อย

   ไขมันทรานส์ เป็นกรดไขมันที่มีรูปของโมเลกุลที่ผิดธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเซลล์ เช่นทำให้เยื่อบุเซลล์บุบสลาย ทำให้เชื้อโรค หรือสารพิษเข้าไปในเซลล์ได้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง DNA ของเซลล์ ทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็ง ใยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่า ไขมันทรานส์เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ เช่นก่อให้เกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ ได้มีการรณรงคฺให้เลิกใช้น้ำมันไม่อิ่มตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไขมัน ทรานส์ในหลายประเทศ มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ก็เพิ่งออกกฎหมายห้ามไม่ให้ภัตตาคารใช้น้ำมันที่ไขมันทรานส์เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 นี้เอง ผู้สนใจในเรื่องน้ำมันทรานส์กรุณาอ่านรายละเอียดในบทความของผู้เขียน (โฉมเฉลา 2551 ค. และ ง.)

   มีสารแอนตีออกซิเดนต์ (antioxidant)

แอนตีออกซิเดนต์ เป็นสารต่อต้านการเติมออกซิเจน ดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 2.1.1 การเติมออกซิเจน นำไปสู่การเกิดอนุมูลอิสสระ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนพันธุกรรมของเซลล์ และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง แม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะได้ชื่อว่า เป็นน้ำมันอิ่มตัว เพราะมีกรดไขมันอิ่มตัว สูงถึง 92% แต่ก็มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ 8% เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่า น้ำมันไม่อิ่มตัวนั้น ไม่อยู่ตัวเพราะมีแขนคู่ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของโมเลกุล ที่ถูกโจมตีโดยกระบวนการการเติมออกซเจน เนื่องจากน้ำมันมะพร้าว แม้ว่าจะเก็บไว้นานในอุณภูมิห้อง และถูกแสง ฏ้ไม่หืน peat ( 2005 ) จึงสันนิษฐานว่า น้ำมันมะพร้าว มีสารแอนตีออกซิเดนต์ที่ช่วยต่อต้านการเติมออกซิเจนของส่วนที่เป็นไขมันไม่ อิ่มตัว

   มีสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งและยับยั้งเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ

น้ำมันมะพร้าว มีสารที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้เกิดโรคมะเร็ง ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค อีกทั้งยังสามารถยับยั้งเชื้อโรคเหล่านั้นได้ Enig (1999, 2000, 2004) พบว่า สารที่มีฤทธิ์ ฆ่า เชื้อ โรคในน้ำมันมะพร้าว เป็นกรด ไขมัน อิ่มตัว ที่มี โมเลกุล ขนาดปานกลาง ได้แก่กรดลอริก กรดคาปริก กรดคาปริลิก และกรดคาโปรลิก ปริมาณและบทบาทของกรดเหล่านี้มีดังต่อไปนี้

   กรดลอริก (lauric acid) น้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริก (c-12) อยู่สูงมาก (48-53%) เมื่อบริโภคเข้าไปในร่างกาย กรดลอริกจะเปลี่ยนเป็น โมโนลอรินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส โปรโตซ้ว น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำลายเซลล์มะเร็ง ที่มีอยู่ในร่างกายถึง 60 เท่า เมื่อเข้าไปในเซลล์มะเร็งจนถึงไมโตคอนเดรีย กรดลอริกจะทำให้เยื้อหุ้มไมโตคอนเดรียพองออก ทำให้มันไม่อยู่ตัว และนี่เอง เป็นการทำให้เซลล์มะเร็งตาย (apoptosis) (Anon 2007b)

   กรดไขมันอิ่มตัว ขนาดกลางอื่นๆ นอกจากกรด ลอริกแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังประกอบด้วยกรดไขมันขนาดปานกลางอีก 3 ชนิด คือกรดคาโปรอิก (caproic acid, C-6) มีอยู่ 0.5% กรดคาปริลิก (caprylic acid,C-8) มีอยู่ 8.0% และกรดคาปริก (capric acid,C-10) มีอยู่ 7.0% ทุกชนิดต่างก็มีส่วนช่วยในการยัยั้งเชื้อโรค และเพิ่มอุณภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย โดยไม่ทำให้เกิดการดื้อยา และจะฆ่าเฉพาะเชื้อโรคที่มีเกราะหุ้มเป็นไขมัน แต่ไม่ได้ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในร่างกายที่ไม่ได้มีไขมัน เป็นเกราะหุ้ม

   นอกจากกรดไขมันอิ่มตัวขนาดกลาง ทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมาแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังมีกรดไขมันอิ่มตัวขนาดยาวอีกชนิดหนึ่งคือ:

   กรดปาล์มิติก (palmitic acid) มีรายงานว่ากรดปาล์มิติก (C-16) ซึ่งเป็นกรด-ไขมัน อิ่มตัวขนาดยาวที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าว 9% มีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็งด้วยเช่นกัน Hardy และคณะ (2003) พบว่ามีการลดระดับของสาร cardiolipin และเปลี่ยนแปลงการทำงานของไมโตคอนเดรีย ในขณะที่กรดปาล์มิติกเช้าไปทำลายเซลล์มะเร็งเต้านม กรดปาล์มิติกเป็นพิษอย่างแรงต่อเนื้องอก และส่งเสริมการตายของเซลล์มะเร็ง นอกจากนั้น ยังมีการพบว่ากรดปาล์มิติกเป็นสารตั้งต้นของ ceramide ซึ่งเป็น “ไขมันแห่งความตาย” (death lipid) เพราะมันทำให้เซลล์มะเร็งไม่อยู่ตัว โดยเฉพาะเมื่อใช้ทาผิวหนังที่เป็นมะเร็ง (Anon.2007b)

   นอกจากมีกรดำขมันอิ่มตัว ทั้งขนาดกลางและยาว ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของมะเร็งแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังช่วยให้เซลล์ในร่างกานมีสุขภาพที่ดีขึ้น สามารถซ่อมแซมส่วนสึกหรอ และทำให้เซลล์กลับมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดเวลา จึงเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจากการทำลายของเซลล์มะเร็งได้ อีกทางหนึ่ง


Akesirikul ผลิตและจำหน่าย ขายปลีก ขายส่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อมฤต ติดต่อสั่งซื้อ โทร 081 149 8007


สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index