จำหน่าย ขายโซล่าร์เซลล์ ออกแบบ บริการรับติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์  โซลาร์รูฟบนหลังคาบ้าน หลังคาโรงงาน  รับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Thermal Energy Power Plant  Energy Power For You


กลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์

หน้าแรกเรื่องโซล่าเซลล์ - บริการรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป โซล่าร์ฟาร์ม - จำหน่าย ขายส่งแผงโซล่าเซลล์ -อุปกรณ์ยึดแผง Solar Mounting

เปิดคอร์สสอนการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์เซลล์ โซล่าร์ฟาร์ม โซล่าร์รูฟท๊อป

โซล่ารูฟท็อป โซล่าร์ฟาร์ม
เรารับบริหารจัดการโครงการโซล่าร์เซลล์ โซล่าร์ฟาร์ม โซล่าร์รูฟท็อป
เรารับติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน หลังคาอาคาร และโครงการโซล่าร์ฟาร์ม เพื่อการขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ

จำหน่าย ขาย และรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยโซล่าเซลล์

AKE Engineering Solar Cell Energy
AKE Service
เรามีทีมงานช่าง และวิศวกรผู้มีความชำนาญ และมีประสบการณ์สูง พร้อมพันธ์มิตรในวงการอีกมาก

พร้อมบริการ และดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานใน ประกัน 25 ปี และหลังประกันอีก 25 ปีตามเงื่อนไข


 

ความเป็นมาของโครงการโซล่ารูฟท็อ

ด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๔๖) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในรูปแบบ Feed-in Tariff ประเภทบ้านอยู่อาศัย กำลังผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อัตราการรับซื้อ 6.85 บาทต่อหน่วย เห็นชอบให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครบตามเป้าหมาย แบบติดตั้งบนหลังคา ให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มสำหรับโครงการขนาดเล็กสำหรับที่พักอาศัยขนาดไม่ เกิน 10 กิโลวัตต์อีก 69.36 เมกะวัตต์ เพื่อให้ครบเป้าหมาย 200 เมกะวัตต์ โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2558

หลักการทำงานของ RET ROOF

เมื่อเริ่มมีความเข้มแสงปริมาณที่มากพอต่อการผลิตไฟฟ้าในเวลาเช้า 6.15 น.  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  (DC)   ซึ่งกระแสไฟดังกล่าวนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ในอาคารที่เป็นระบบ ไฟฟ้า 1 เฟสหรือ 3 เฟสได้   

ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่จะสามารถเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแส สลับ  (AC)   ซึ่งอุปกรณ์นี้เรียกว่า Grid Connected Inverter โดยอุปกรณ์นี้จะเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อระหว่างไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงPV และไฟฟ้ากระแสสลับจากสายส่งการไฟฟ้า  ซึ่ง Grid Connected Inverter จะทำการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับในความถี่ (Hz) และแรงดันไฟฟ้า (V) ตามที่การไฟฟ้ากำหนดเพื่อที่จะทำให้ไฟกระแสสลับที่เครื่อง Grid Connected Inverter  ที่ผลิตได้นั้นประสาน(synchronize) หรือที่เรียกภาษาช่างว่าไฟซิงค์กับไฟจากการไฟฟ้า  ทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผง PV ได้นั่นเอง

สำหรับโครงการ  Solar PV Rooftop ไม่อนุญาตให้ต่อวงจรอื่นนอกจากต่อวงจรเข้ามิเตอร์ขายของการไฟฟ้าโดยตรงเท่า นั้น 
ดังนั้นไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงPV จะถูกส่งกลับไปที่สายส่งการไฟฟ้าทั้งหมด  หากมิเตอร์ขายไฟผลิตไฟได้เท่าไหร่ต่อเดือน
การไฟฟ้าจะทำการรับซื้อปริมาณพลังงานนั้นทั้งหมด เป็นเวลา 25 ปี เมื่อครบกำหนดตามสัญญา ยังสามารถใช้ต่อไฟฟ้าใช้ภายในบ้านได้อีก 25 ปี (อายุการใช้งานของแผง 50 ปี)

การติดเครื่องวัดมิเตอร์เพื่อจำหน่ายไฟคืนให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (COD)

การติดเครื่องวัดมิเตอร์เพื่อจำหน่ายไฟคืนให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (COD) แบ่งเป็นสองส่วน
  • 1.การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. พื้นที่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  และสมุทรปราการ
  • 2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือ กฟภ.

การ COD จะถูกดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดมิเตอร์โดยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการขอจำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้า ขั้นตอนจะเริ่มจาก การนัดหมายให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาติดเครื่องวัดมิเตอร์ขายโดยมีวิศวกรของ ทางเร็ทเป็นผู้ร่วมตรวจสอบและแนะนำระบบ เมื่อถึงวันนัดหมาย COD การไฟฟ้าจะเริ่มนำสายไฟที่เร็ทจัดเตรียมไว้เชื่อมต่อกับเครื่องวัดมิเตอร์ จากนั้นจึงทำการเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งการไฟฟ้า เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มทำการเฟริสซิงค์ หรือ การทดสอบระบบครั้งแรก และตรวจสอบการทำงานของระบบว่าทำงานได้ปกติหรือไม่ หากทำงานได้ปกติ ก็จะเริ่มต้น จำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ในวันนั้น ตามภาพประกอบด้านล่าง
 

 

โครงการบ้านพลังงานแสงแดด บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงไฟฟ้า Solar Power Plant ขาย จำหน่ายโซล่าเซลล์ ผลิตในประเทศ และต่างประเทศ โทร 0811498007

บริการติดตั้ง โซล่าร์เซลล์ โครงการโซล่ารูฟท็อป บนหลังคาบ้าน อาคาร โรงงานด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสูง รับประกัน 25 ปี

ติดต่อ AKE Service ได้ทางไลน์ ID : ake007online อีเมล์ 007mailcenter@gmail.com

Call Center 087 7069007

 

บริการรับออกแบบ และสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ฟาร์ม
จำหน่าย ขายแผงโซลาร์เซลล์ และรับติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป บนหลังคาบ้าน หลังคาอาคาร โรงงานของท่าน
เราบริการออกแบบ รับสร้าง Solar Power Plant เทคโนโลยีผสม
สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในประเทศไทย

ราคาการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โซล่ารูฟ วัตต์ละ 55-60 บาท ตามคุณภาพของสินค้า
รับประกันแผงโซล่าร์เซลล์นานถึง 25 ปี เรามีวิศวกรคอยดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อ AKE Service ได้ทางไลน์ ID : ake007online อีเมล์ 007mailcenter@gmail.com


หากท่านต้องการที่จะพัฒนาระบบโซล่าร์เซลล์ของท่าน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของแผง และเพิ่มจำนวนการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นอีก 50%
เราบริการเทคโนโลยีใหม่ ติดตั้งใต้แผงโซล่าเซลล์เดิม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับท่าน

และเรามีเทคโนโลยีใหมติดตั้งใต้แผงโซล่าเซลล์เดิม สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากความร้อนในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดด ในช่วงเวลากลางคืน กว่า 12 ชม
และสามารถขายไฟฟ้า ร่วมกับระบบโซล่าร์รูฟให้รัฐได้อีก เป็นการเพิ่มรายได้
เทคโนโลยีระบบใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน จากศูนย์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index