Battery Heat Storage  Heat Energy ถุังสะสมพลังงาน แหล่งเก็บพลังงานความร้อน  ถังประจุความร้อน แหล่งเก็บสะสมพลังงานสำหรับ Thermal Energy Power Plant , Solar Energy -Solar Farm- Solar Rooftop

Heat Storage Heat Energy Heat thermal Storage Tank -Thermal Energy Technologr Heat Storage พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูง ความร้อนต่ำพลังงานอุณหภูมิ ORC Organic Rankine Cycle

กลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์

หน้าแรกเรื่องโซล่าเซลล์ - บริการรับติดตั้งโซล่ารูฟท็อป โซล่าร์ฟาร์ม - จำหน่าย ขายส่งแผงโซล่าเซลล์ -อุปกรณ์ยึดแผง Solar Mounting

e Heat Storage Heat Energy Heat thermal Storage Tank -Thermal Energy Techonologr Heat Storage พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูง ความร้อนต่ำพลังงานอุณหภูมิ ORC Organic Rankine Cycle

นวัตกรรมใหม่แบตเตอรี่ประจุความร้อนแหล่งสะสมพลังงานระบบใหม่
Heat Storage Heat + Thermoelectric Battery Energy + Hybrid System
ขอแนะนำแบตเตอรี่ความร้อนลูกผสม เทคโนโลยีใหม่ประจุความร้อนจากแหล่งความร้อนได้ทุกชนิด
ถังเก็บสะสมพลังงานความร้อนแบบ Hybrid
เก็บความร้อนได้จาก Solar Cell- Solar Thermal Energy - Gas LPG -Hydrogen - และอื่นๆได้อีก

พร้อมระบบแปลงพลังงานความร้อนเป็นไฟฟ้า AC 220 V ด้วยเทคโนโลยี Thermoelectric System

ถังเก็บสะสมพลังงานความร้อน เก็บพลังงานความร้อนใว้และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้มากกว่า 24 ชม
ภายในบรรจุหินแร่ธรรมชาติ และใช้ก๊าซ AKE เป็นตัวนำความร้อน มีอายุการใช้งานเกิน 100 ปี ไม่มีหมดอายุ
มีแบบฝังใว้ใต้ดิน และแบบโชว์ภายนอกและภายในอาคาร

ถังสะสม ถังเก็บประจุพลังงานความร้อนHeat Storage Heat Energy Heat thermal Storage Tank -Thermal Energy Technologr Heat Storage พลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูง ความร้อนต่ำพลังงานอุณหภูมิ ORC Organic Rankine Cycle


เทคโนโลยีใหม่จาก AKE เครื่องขยายพลังงาน
พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่ารเซลล์ จะถูกขยายไฟให้เพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวด้วยน้ำเปล่า
โดยเปลี่ยนน้ำเปล่าให้เป็นความร้อน เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีไฮโดรเจน
ไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ถูกนำมาใช้ในการสร้างก๊าซไฮโดรเจน เพื่อขยายพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่ให้สูงขึ้นไปอีก
โดยใช้ความร้อนจากก๊าซไฮโดรเจน เผาแกนประจุพลังงานความร้อนใน Heat Storage
ก๊าซไฮโดรเจน HHO มีค่าความร้อนที่สูงมาก เปลวไฟจากก๊าซไฮโดรเจนเพียงนิดเดียว อาจมองแสงจากเปลวไฟด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น
แต่สามารถเผาให้ความร้อนกับโลหะได้ที่อุณหภูมินับ 1000 องศา
ทาง AKE INNOVATION ได้ทำการพัฒนาเครื่องแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำเปล่า
เพื่อนำก๊าซที่ได้ไปใช้ในการเผาแกนพลังงานความร้อนภายใน Heat Storage เพื่อประจุความร้อนให้เพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา
และนำความร้อนที่เก็บประจุใว้ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเทคโนโลยี Thermoelectric

 

เปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Thermoelectric

Thermoelectric สามารถเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้า DC โวล์ทที่ผลิตได้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตให้สูงได้ตามต้องการ
เทคโนโลยีจาก AKE ผลิตไฟฟ้า DC 12-24 โวลท์
และใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ เปลี่ยนไฟฟ้า DC ให้เป็นไฟฟ้า AC 220 โวลท์ และไฟฟ้า 3 เฟสได้ตามต้องการ

จำหน่าย ขายแผ่นเพลเทียร์ ขายแผ่นร้อนเย็น เทอร์โมอีเล็คทริก Peltier แผ่นผลิตไฟฟ้าจากความร้อน Termoelectric System Peltier ติดต่อสั่งซื้อได้ทาง Line ID : ake007online

ทางAKE Innovation กำลังทำการวิจัย และพัฒนา ระบบเก็บสะสมพลังงานในรูปแบบของความร้อนนี้
และพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบของการเก็บพลังงานความร้อนที่ดีกว่า สามารถทำได้ง่ายกว่า และเก็บพลังงานได้มากกว่า
พลังงานที่เก็บใว้ในรูปแบบของความร้อน ทำได้โดยการประจุความร้อนเก็บใว้ในหินแร่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการประจุความร้อนใว้ได้มาก
เมื่อต้องการใช้พลังงาน ระบบจะนำความร้อนมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า อายุกการใช้งานของแบตเตอรีความร้อนในระบบนี้ จะมีอายุเกินกว่า 100 ปี

แนวทางการนำแบตเตอรีความร้อนไปใช้งาน
แบตเตอรี่ AKE เหมาะที่จะนำไปใช้ในการเก็บประจุพลังงานความร้อนจากแหล่งพลังงานต่างๆ
และนำไปใช้ได้ในโครงการ Power Plant ระบบ Solar Thermal Energy
และการเก็บพลังงานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่นภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน ปั้มชาร์จพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า และอื่นๆ
สามารถ เก็บพลังงานความร้อนในรูปแบบของ Heat Storage 24 ชม และเติมพลังงานความร้อนได้ในระบบ Hybrid จากแห่งความร้อนชนิดอื่นๆ

สนใจเทคโนโลยี ติดต่อLine ID : ake007online Call Center 087-7069007

 


Energy Storage

ระบบเก็บสะสมพลังงาน คือ
การเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากที่ผลิตได้ แล้วนำมาใช้ในยามจำเป็น เพื่อรักษาสมดุลของการผลิตกับการบริโภคพลังงานที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็คล้ายคลึงกับการออมทรัพย์เพื่อเก็บสำรองไว้ใช้เมื่อยามขาดแคลน แต่แตกต่างกันตรงที่รูปแบบเทคโนโลยีของระบบการเก็บสะสมทางพลังงานนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานตั้งต้นกับการนำไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นก่อนที่จะนำเข้าสู่รายละเอียดของระบบเก็บสะสมพลังงาน ผู้เขียนจึงขอเกริ่นนำเกี่ยวกับรูปแบบของพลังงานที่เรานำมาใช้ในปัจจุบันเสียก่อน เพื่อปรับฐานความเข้าใจของผู้อ่านให้ตรงกัน แหล่งพลังงานหลักที่ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโลกของเรา ล้วนมาจากดวงอาทิตย์

ค่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เดินทางมาถึงโลกของเรา มีค่าถึง 18 x 10 14 วัตต์                
โดยที่ 1 วัตต์ เท่ากับ พลังงาน 1 จูล ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลา 1 วินาที ลองคิดดูว่า 10 14 วัตต์ จะมีปริมาณที่มากมายเพียงใด  ซึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์นี้จะมีการเก็บสะสมอยู่ในหลายรูปแบบตามธรรมชาติทั่วไป เช่น พื้นดิน, พื้นน้ำ, อากาศ และ พืช เป็นต้น
แต่เมื่อจำแนกตามลักษณะรูปแบบของพลังงาน ที่บริโภคกันอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านองค์ความรู้ของเราในรูปแบบของเทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ
พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า (Thermal and Electricity) สำหรับแหล่งพลังงานที่เรานำมาใช้เพื่อผลิตพลังงานทั้ง 2 รูปแบบนี้ มาจากแหล่งพลังงานฟอสซิล
(Primary Energy Sources) และแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Secondary Energy Sources) โดยระบบเก็บสะสมพลังงานนี้จะมีหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบการผลิตพลังงาน ณ ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งมีอัตราการบริโภคพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เทคโนโลยีของระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage Technology)
รูปแบบของพลังงานตั้งต้นที่นำมาเก็บสะสมนี้ สามารถจำแนกได้ตามรูปแบบของพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันได้แก่ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยรูปแบบของเทคโนโลยีในการเก็บสะสมพลังงานสามารถจำแนกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ดังตารางที่ 1 โดยเทคโนโลยีของการเก็บสะสมพลังงานที่เก่าแก่นั้นเกิดขึ้นเมื่อ 1 พันล้านปีมาแล้ว ด้วยจุดประสงค์ที่นำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร และการป้องกันอาณาเขต โดยเทคโนโลยีที่ใช้นั้นมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนมากนักเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เช่น การกักเก็บน้ำไว้บนที่สูง เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น หรือการนำก้อนหินไปเก็บรวมกันบนป้อมปราการ เพื่อใช้เป็นอาวุธในสงครามปกป้องอาณาเขต เป็นต้น

แต่เมื่อมีการค้นพบพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีความสะดวกสบายในการใช้งาน จึงทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้สอดรับกับรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งระบบของการเก็บสะสมพลังงานก็มีความซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับ


บริการรับออกแบบ และสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าร์ฟาร์ม
จำหน่าย ขายแผงโซลาร์เซลล์ และรับติดตั้งโซลาร์รูฟ บนหลังคาบ้าน หลังคาอาคาร โรงงานของท่าน
เราบริการออกแบบ รับสร้าง Solar Power Plant เทคโนโลยีผสม
สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในประเทศไทย

ราคาการลงทุนติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ โซล่ารูฟ วัตต์ละ 55-60 บาท ตามคุณภาพของสินค้า
รับประกันแผงโซล่าร์เซลล์นานถึง 25 ปี เรามีวิศวกรคอยดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งาน

ติดต่อ AKE Service ได้ทางไลน์ ID : ake007online อีเมล์ 007mailcenter@gmail.com
Call Center 087 7069007


หากท่านต้องการที่จะพัฒนาระบบโซล่าร์เซลล์ของท่าน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของแผง และเพิ่มจำนวนการผลิตไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นอีก 50%
เราบริการเทคโนโลยีใหม่ ติดตั้งใต้แผงโซล่าเซลล์เดิม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับท่าน

และเรามีเทคโนโลยีใหมติดตั้งใต้แผงโซล่าเซลล์เดิม สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากความร้อนในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงแดด ในช่วงเวลากลางคืน กว่า 12 ชม
และสามารถขายไฟฟ้า ร่วมกับระบบโซล่าร์รูฟให้รัฐได้อีก เป็นการเพิ่มรายได้
เทคโนโลยีระบบใหม่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทน จากศูนย์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กรุงเทพฯ


 

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index