The Energy
  แนะนำพลังงานตรีเอกานุภาพ เริ่มงานวิจัยพลังงานตรีเอกานุภาพ รูปแบบระบบการทำงาน System โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ORC  

 

 

 

แบบแปลน และไดอะแกรม เครื่องจักรกลพลังงานตรีเอกานุภาพ ระบบของพลังงานอุณหภูมิ ORC Thermal Energy

แบบแปลน ไออแกรมการทำงานในระบบพลังงานตรีเอกานุภาพ
แบบแปลนระบบเหล่านี้ได้รับการรับรองแล้วจากผู้มีคุณวุฒิระดับสูง
หากท่านที่มีความสนใจและต้องการนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ติดต่อผู้วิจัย เอกสิริกุล Line ID : ake007online

 

 

คำเตือน
แบบแปลน ของเครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ ที่แสดงอยู่ภายใน เว็บไซด์นี้ ได้ประกาศลิขสิทธิ โดย Akesirikul :
หรือผู้ถือสิทธิตามกฏหมาย บริษัท ทรินิตี้ เอ็นเนอร์ยี จำกัด  www.theenergy.biz
และแบบแปลนนี้ ได้จดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว ห้ามคัดลอก หรือเลียนแบบ หรือนำไปเผยแพร่นอกเว็บไซด์นี้โดยเด็ดขาด
ผู้ใดกระทำการคัดลอก เลียนแบบ หรือเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายถึงที่สุด
และท่านอาจถูกปรับ เป็นจำนวนเงินสูงสุด 100,000,000 หนึ่งร้อยล้านบาท
สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index