The Energy
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนหน้าแรก
  แนะนำพลังงานตรีเอกานุภาพ เริ่มงานวิจัยพลังงานตรีเอกานุภาพ รูปแบบระบบการทำงาน System โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ORC  

พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์
Solar Energy Syster รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิบนพื้นผิวโลก Thermal Energy
Trinity Power Technology 2006 : Go to : Trinity ORC 3 Cycle 2016
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต จากการวิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่ที่เริ่มต้นมาจากปี พศ 2549
จนถึง ณ ปัจจุบัน 2559 เป็นเวลา 10 ปี Trinity Returning การกลับมาของเครื่องจักรกลตีเอกานุภาพ

นวัตกรรมพลังงานทดแทนใหม่  New Technology พลังงานตรีเอกานุภาพ  พลังงานทดแทนใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม  Hydro Power

พลังงานตรีเอกานุภาพคืออะไร
พลังงานตรีเอกานุภาพ ถือกำเนิดโดยนักวิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนสายพันธุ์ไทย เอกสิริกุล

พลังงานตรีเอกานุภาพ คือระบบ Hydropneumatic Power Energy เทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบใหม่
สามารถสร้างพลังงานให้เกิดขึ้นภายในระบบได้โดย กำหนดให้เกิดการทำงานเป็น 3 Cycle รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
โดยการแลกเปลี่ยนสถานะจากแรงดันของเหลว คือน้ำ จากแรงดันอากาศ และจากแรงสูญญากาศ
ประกอบไปด้วยถังแรงดันหลัก 3 ถัง และถังแรงดันที่ได้อัดอากาศเอาไว้แล้วเป็นแหล่งพลังงาน จำนวน 1 ถัง

การทำงานของระบบ
โดย สลับการทำงานของถังแรงดัน 3 ถัง ให้ทำงานเป็นหนึ่งเดียวจนสามารถทำงานต่อเนื่องเป็น 3 Cycle
การกำเนิดพลังงานไฟฟ้า โดยมีน้ำแรงดันสูง ส่งผ่านหัวฉีดไปหมุนใบกังหันน้ำ พิลตั่น Pelton Turbine
และจาก Turbine ไปหมุน เครื่องกำเนิดไฟฟา เจนเนอเรเตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้า

เครื่องต้นแบบในโครงการนำร่องเครื่องแรก
ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย เจนเนอเรเตอร์ DC 24 V และ เจนเนอเรเตอร์ AD 220V ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทำงานพร้อมกันทั้ง 2 ตัว

แรงดันน้ำที่หมุนกังหันน้ำ จะมีแรงดันสูงได้ตามต้องการ จากการกำเนิดแรงดันอากาศที่ได้อัดใว้แล้วในถังสะสมพลังงาน
โดยเครื่องจักรจากโครงการนำร่อง กำหนดแรงดันเริ่มต้นที่ 100-150 Psi ความเร็วกังหัน 3000 RPM
กำเนิดพลังงานได้ถึง 4000 วัตต์
เครื่องจักรสามารถกำหนดให้มีแรงดันสูงได้เป็น 1000 Psi และพลังงานจะสูงขึ้นได้เป็นค่ายกกำลังสาม

ภาพถ่ายระบบพลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องแรก ปี 2547

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

กังหันน้ำ Pelton Turbine ขนาดเท่ากับจานรองถ้วยกาแฟ ขนาด 4 KW 4 หัวฉีด แรงดันน้ำสูงสุด 150 Psi

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

เจนนาเรเตอร์ขนาด 2.5 KW

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

PelTon Turbine ขนาดกำลัง 4 KW

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

Pelton Turbine ตัวเดียวหมุนเจนเนอเรเตอร์ 4 กิโลวัตต์

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

เจนนาเรเตอร์ หลัง Turbine 2 แกน ขนาด 1.5 Kw ด้านหน้า 2.5 KW

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบควบคุมการชาร์ตกระแสไฟฟ้า DC 48 โวลท์

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ถังแรงดันน้ำ 1 ถัง แรงดันอากาศ 1 ถัง และถังสุญญากาศ 1 ถัง สลับการทำงานกันเป็น 3 สถานะภาพ

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

วาล์วลม ควาบคุมการเปิดปิดแรงดัน น้ำ และ แรงดันอากาศ

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

ถังแรงดันน้ำ 3 ถัง ระบบพลังงานตรีเอกานุภาพ

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบควบคุมวาล์ว 3 จังหวะ 15 ทิศทาง

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า จากกังหัน Pelton Turbine 4 KW

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบผลิตพลังงานแรงดันน้ำ Pressure 150 Psi

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบควบคุมวาล์ว 15 ตัว ด้วย PLC เพื่อการสลับสถานภาพ 3 จังหวะการทำงาน

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

แผงหน้าปัดเข็มวัด แรงดันน้ำ และแรงดันอากาศ สุญญากาศ

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบควบคุม เซ็นต์เซอร์ระดับน้ำภายในถัง แบบอัตโนมัติ Mr.Energy ผู้ออกแบบคิดค้น และประกอบเอง

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบส่งแรงดันอากาศเลี้ยงวาล์ว เพื่อการเปิดปิดวาล์ว 15 ตัว

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ด้านหลังของเครื่องจักรกลพลังงานแรงดันน้ำ 3 ถัง

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบนำแรงดันอากาศย้อนกลับ Transfer Pressure 150 Psi

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบ Transfer

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

มอเตอร์ 1.2 แรงม้า ใช้พลังงานไฟฟ้า 220 V เพื่อการ Transfer Pressure pย้อนกลับถังสะสมแรงดัน

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบแว็คค่ำ มอเตอร์ 1 แรงม้า

 

เทคโนโลยีอัดอากาศ เครื่องอีดคอมเพลสเซอร์ Compressor เครื่องอัดลมอัดอากาศ เครื่องเติมอากาศ คอมอัดอากาศ เครื่องเติมลมโรตาลี่

Super Compressor ระบบอัดอากาศความเร็วสูง Akesirikul ประกอบขึ้นมาเอง

เป็นแบบ 2 State สามารถอัดอากาศได้ในปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว

 


ประมวลภาพการพัฒนาพลังงานตรีเอกานุภาพเดิม เมื่อปี 2548-2550

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต
ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ภาพที่ 1  ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายของโครงการ ปี 2549

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในยุคอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ภาพที่ 3 ภาพนี้เป็นภาพแรกของโครงการ ในวันเปิดดำเนินการบริษัท ทรินิตี้ในต้นปี 2548

ถังแรงดัน พลังงาน Hydro Power 3 ถังนี้ถูกประกอบมาจาก บริษัท เซอร์วิเทค เอ็นจิเนียรริ่ง ในปี 2547

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ทีมงานเริ่มทำการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อทดสอบระบบการทำงาน และเตรียมพัฒนาต่อไป

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ชุดควบคุมระบบการทำงานด้วย PLC และ เซ็นต์เซอร์ลำแสง

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

P L C ควบคุมการเปลี่ยนจังหวะ 3 ช่องสัญญาณ

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

จังหวะการทำงานช่องที่ 2

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

จังหวะการทำงานช่องที่ 3

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

มีปัญหาอีกแล้ว ซ่อมให้ใช้งานได้โดยด่วน

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ทดสอบระบบครั้งแรก

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

การวิจัย และทดลองกับระบบ ไฮดรอลิก

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบจัดส่งแรงดันน้ำมัน ไฮดรอลิก

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

สตารท์ระบบด้วยมอเตอร์ ไฮดรอลิก ที่ 10 HP 3000 Rpm ภายใน 4 วินาที

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

พลังงานจาก Pelton Turbine หมุน เจนนาเรเตอร์ ผลิตกระแสไฟฟ้า DC 48 V ที่ 3000 RPM

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบไฮดรอลิก กับความสลับซับซ้อน

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ปรับแต่งอุปกรณ์

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบเทอร์โบ Transfer

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบขับเคลื่อน เจนนาเรเตอร์ 5 KW ด้วยแรงดันน้ำจาก Lobe Pump

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบลูกผสม ระหว่าง ไฮดรอลิก กับ นิวแมติก

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบโมเมนตั้ม

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

แรงดันน้ำผลักดัน Lobe Pump แทน Pelton Turbine

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

 

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ระบบไฮดรอลิก ระบบแห่งความยุ่งยาก และสลับซับซ้อน

 

พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยีใหม่ พลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องจักรกลนิรันดร์ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ในอนาคต ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ เครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle ทำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องจักรทั่วไป

ทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิคของ บริษัท ทรินิตี้ พาวเวอร์ เทคโนโลยี รวม 5 ท่าน

ปัจจุบันเราได้คนพบหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ จากเทคโนโลยี ORC 3 Cycle
คลิกดูต้นกำเนิดพลังงานตรีเอกานุภาพ เครื่องแรก ปี 2546

คลิกที่นี่เข้าร่วมโครงการ พลังงานตรีเอกานุภาพ
เปิดให้มีการ ร่วมลงทุน ร่วมหุ้นส่วนในเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ผู้คิดค้นวิจัย และพัฒนาเครื่องจักรกลนี้ เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าของเทคโนโลยี คุณเอกสิริ
ติดต่อโทร 087 7069007 หรือทางไลน์ ID: ake007online

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index