สมาคมส่งเสริม และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน สพพ สมาคมพลังงาน พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์  โซล่าร์เซลล์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมาคมพลังงานทดแทน สพพ
สพพ ย่อมาจากชื่อเต็มของ สมาคมส่งเสริม และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
จัดตั้งเป็นสมาคมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียนให้โลกสวยด้วยมือเรา

 


ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คุณดำรงศักดิ์ รอดบ้านสวน ประธานที่ประชุม

การประชุมกรรมการ สพพ ที่สโมสรไลออนประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการ สพพ  สมาคมส่งเสริม และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

การสนธิกำลังกันด้วยความสามัคดี ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเดินหน้ากิจกรรม ของทางสมาคม สพพ

สามัคดีรวมพลัง สพพ การประชุมคณะกรรมการ สพพ  สมาคมส่งเสริม และพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

 

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก สพพ

Dowlode คลิก ดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสารต่างๆ

ผู้สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิกสมาคม ค่าสมัครสมาชิก 1100 บาทตลอดชีพ แจ้งชื่อของท่านมาได้ทางอีเมล์ 007mailcenter@gmail.com

ข้อมูลอยู่ระหว่างการ Update