พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานอุณหภูมื - ORC Organic Rankine Cycle -

คลิกลิงค์นี้ เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานทดแทนใหม่ พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
เครื่องจักร์กล ORC Organic Rankine Cycle

พลังงาน โรงไฟฟ้า ความร้อนแสงอาทิตย์ Solar Energy AKE ORC Rankine Cycle บริการรับสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน Thermal Energy Power Plant ติดต่อ เอกสิริกุล 0811498007

พลังงาน พลังงานทดแทนใหม่ พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
คลิกลิงค์นี้เข้าสู่การบริการรับติดตั้งโซล่าร์เซลล์ โซล่าร์รูฟบนหลังคาบ้าน

พลังงานทดแทนในระบบต่างๆ
พลังงานอุณหภูมิ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์


             ถ้าเราจะพูดถึงพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม เราคงนึกภาพได้ว่า จะต้องเป็นพลังงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
เช่น พลังงานจากน้ำในเขื่อนพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม

ความหมายของพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม ก็คือ การนำเอารูปแบบของพลังงานที่สามารถใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความต้องการพลังงาน
โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อสภาพแวดล้อม และไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียสมดุล หรือทำให้เสียหายทั้งทางตรง และทางอ้อม
ดูเหมือนว่าพลังงานใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พลังงานชนิดนั้นก็จะถือได้ว่าเป็น พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

จริงหรือที่ว่าพลังงานเหล่านี้จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม
และพลังงานชนิดใดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

โครงการเครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ พลังงานทดแทนใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมโลกอย่างยั่งยืน
โรงไฟฟ้าพลังงานอุณหภูมิ โรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าที่ให้ความเย็น และอากาศบริสุทธิ์ต่อชุมชน และชุมชนต้องการ

        

      เครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ นำความร้อนจากชั้นบรรยากาศ บริเวณพื้นผิวโลก ตามอุณหภูมิท้องถิ่น ( พลังงานจากอากาศอุ่น )
      บวกกับความร้อนจากพลังงานแสงแดด ที่ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงเพียง 97 -100 องศาเซลเซียส
     ความร้อนเหล่านี้ถูกนำเข้ามาใช้เป็นพลังงานภายในเครื่องจักรกลเพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับสารเคมีภายในเครื่องจักร เกิดปฏิกิริยาทาง          ฟิสิกส์และเปลี่ยนไปเป็นพลังงานกล เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้น เครื่องจักรกลพลังงานอุณหภูมิ จะปลดปล่อยความเย็นออกทิ้งสู่บรรยากาศโลก      ซึ่งเป็นการแก้ไขภาวะโลกร้อน และหยุดการเกิดภาวะเรือนกระจกได้อย่างสิ้นเชิง

     ลิงค์ รายละเอียดพลังงานอุณหภูมิ


โรงไฟฟ้าจากเขื่อนพลังงานน้ำ   ใช่พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

       สร้างเขื่อนเพื่อความต้องการพลังงานที่สะอาด  และดูเหมือนว่าจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยแม้แต่น้อยในขณะที่สร้างพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า  แต่ก่อนจะกลายมาเป็นเขื่อนพลังงานน้ำนั้น แผนการในการสร้างเขื่อนก็เริ่มทำลายสิ่งแวดล้อมตั่งแต่เริ่มต้นแล้ว เนื่องจาก ป่าไม้จะต้องจมน้ำ ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบต้องโยกย้าย พันธุ์พืชที่หายากบางชนิดต้องสูญพันธุ์ และสัตว์ต่างๆ ต้องเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยตามมา จากผลกระทบของการสร้างเขื่อน อีกทั้งงบประมาณในการสร้างเขื่อนที่มีราคาที่สูงมาก ปัจจุบัน เมื่อจะมีการสร้างเขื่อนพลังงานน้ำในที่ใด ก็จะเกิดการต่อต้านจาก NGO และชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบ จึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่า เขื่อนพลังงานน้ำ เป็นพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ ถึงแม้ว่าพลังงานที่ผลิตได้จากเขื่อนพลังงานน้ำนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อภาวะแวดล้อมเลยแม้แต่น้อย ก็ไม่อาจจะกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิ เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ตั่งแต่ มี่การริเริ่มในการวางแผนการสร้างเขื่อนพลังงานน้ำแล้วตั่งแต่ต้น

พลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนแสงแดดเป็นไฟฟ้า      ใช่พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

หลายประเทศทั่วโลก กำลังพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ดูเหมือนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ จะยังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลย ราคาของแผงโซล่าเซลล์ ก็ยังคงสูงอยู่มาก ส่วนพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ต่อ 1 ตารางเมตรก็ยังคงได้มาน้อยอยู่ ไม่คุ้มค่าต่อพื้นที่ ที่ต้องเสียไปกับการติดตั้งโซล่าเซลล์
ส่วนการติดตั้ง โซล่าเซลล์ บนหลังคาบ้าน ก็ดูเหมือนว่าเป็นโครงการที่ดี สามารถช่วยเจ้าของบ้านประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ แต่พอดำเนินโครงการบ้านตัวอย่างพลังงานแสงอาทิตย์  บรรดาเจ้าของบ้านที่เป็นหนูทดลอง ก็ออกมาร้องว่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และในส่วนที่สามารถประหยัดพลังงานได้นั้นก็มีได้เพียงแค่ 10% เท่านั้น  ถ้าคุณติดตั้ง โซล่าเซลล์ บนหลังคาบ้านคุณ ในราคา 500,000 บาท แล้วคุณสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพียงแค่ 10% ก็คิดเอาเองครับว่ามันคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

กังหันลม พลังงานจากใบพัดหมุน กังหันลมเป็นพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือ


ในประเทศของ ผู้ผลิตกังหันลม  จะมีลมพัดแรง และสม่ำเสมอเป็นเวลายาวนาน แต่เป็นเพียงบางฤดูกาลเท่านั้น และเป็นเพียงบางพื้นที่ที่มีบริเวณแนวพัดของกระแสลม แต่ในบางประเทศ ก็ไม่เหมาะที่จะใช้กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า เพราะกระแสลมไม่มีความแรงที่เพียงพอ และลมพัดอย่างไม่สมั่าเสมอ  อย่างเช่นในประเทศไทย กังหันลมจะใช้ได้ก็เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น กังหันลมจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย อีกทั้งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาที่แพงมาก การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากกังหันลม จะต้องใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง หรืออาจต้องใช้พื้นที่นับเป็นตารางกิโลเมตร ดังเช่นในภาพที่ท่านเห็น
และกังหันลมก็ยังคงมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ทั้งทางเสียง และทัศนียภาพ ซึ่งจะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

พลังงานนิวเคลียร์  ปลอดภัย และสอาดจริงหรือ
หรือเราจะยอมเสี่ยงกับระเบิดเวลา ที่เป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงของโลก

               

     

 

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในปัจจุบัน รัฐบาล และนักวิชาการ ต่างออกมาให้ความเห็นว่า พลังงานนิวเคลียร์ ปัจจุบันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยแม้แต่น้อย  และพลังงานนิวเคลียร์ปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก  
พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศไทย ตามแผนพีดีพี 2007 กล่าวว่า ประชาชนจะสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้แน่นอน เพราะทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเข้มงวด และมีการเตรียมการถึง 13 ปี ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกในปี 2563 ขณะเดียวกันยังมีการออกกฏหมายกำกับความปลอดภัยของโรงงาน ที่เทียบได้กับของทบวงการพลังงานปรมณูระหว่างประเทศ ไอเออีเอ และจะมีสำนักพัฒนาโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ส พ น. เป็นหน่วยงานอิสระอีกแห่งหนึ่งที่จะจัดตั่งขึ้นใหม่ เพื่อทำงานร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ป ส . กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ว ท.

แต่อย่างไรก็ดี พลังงานนิวเคลียร์ ถึงแม้ว่า ดูผิวเผินจะมีความเป็นมาตาฐานสูง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แต่ก็ยังคงเป็นระเบิดเวลาที่จะนำเอาภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่โลกได้ถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้น

จากภาพที่ท่านเห็นอยู่ โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ ปลดปล่อยไอน้ำจำนวนมากมายมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ตลอดเวลา
และทั่วโลก มีโรงงานนิวเคลียร์ ที่ต้องระบายความร้อนออกสู่สภาพแวดล้อมอีกเป็นจำนวนมาก
จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นจาก การปลดปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานความร้อนโดยทั่วไป ทำให้โลกต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อน หลายประเทศทั่วโลก มองเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องหยุดโลกร้อน
ด้วยการหยุดปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้ทำการวิจัย และพบว่า ณ ปัจจุบัน ปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยกาศมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปรกติ และเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกต้องร้อนมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ใช้น้ำทะเลเขามาหล่อเย็น เหล่านั้นได้ปลดแล่อยความร้อนกลับลงสู่มหาสมุทร เป็นจำนวนมาก  
ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น และเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางทะเล ให้แปรเปลี่ยนไป มีสัตว์น้ำหลายชนิด รวมทั้งปะการัง
ต้องได้รับผลกระทบ และอาจสูญพันธุ์ได้ อีกทั้งไอน้ำที่โรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ปลดปล่อยออกมานั้น ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการทำให้โลกต้องเผชิญกับชตากรรมที่ร้อนยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆอีกมากที่จะตามมา

พวกเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้พลังงาน และมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น จะยอมปล่อยให้การใช้พลังงานที่มาจาก
พลังงานทดแทนที่ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก
เราทั้งหลาย จะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหรือ หรือจะยอมให้ลูกหลานของเราในอนาคต
ต้องเผชิญชตากรรมที่พวกเราเองยอมปล่อยให้เกิดขึ้นกับพวกเขา หรือไม่ก็อาจเกิดขึ้นกับเราก่อน โดยที่ไม่มีพวกเขาแล้วก็เป็นได้

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index