พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยี By Akesirikul

ร่วมหุ้น ร่วมลงทุน ร่วมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ ร่วมเป็นสมาชิกนักธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
Akesirikul เอกสิริกุล ขอเชิญท่านร่วมลงทุนกับ โครงการพลังงานทดแทน เทคโนโลยีใหม่ พลังงานความร้อนต่ำ Low Thermal Energy

 โครงการพลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก โครงการพลังงานอุณหภูมิ

ติดต่อ เอกสิริกุล AKE Engineering สอนวิชาชีพ บริการสร้างงาน นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โทร 0811498007   

 

        ท่านนักธุรกิจ นักลงทุนทุกท่าน ผมขอเรียนเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพลังงานทดแทน เทคโนโลยีใหม่  
เพื่อพัฒนา และปฏิรูประบบพลังงานของประเทศไทยให้มีพลังงานทดแทนใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด
อีกทั้งโครงการนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากพระองค์ท่านเป็นบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย
และยังเป็น บิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

 Akesirikul และสถาบันนวัตกรรม AKE ขอน้อมนำพระราชดำริ ในเรื่องของพลังงานทดแทน
ของในหลวงที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อทุกคนจะไม่ประสบกับการขาดแคลนพลังงาน

ข้าพระพุทธเจ้า Akesirikul  ขอเจริญรอยตามใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์
ด้วยการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ในโครงการพลังงานทดแทนใหม่ของประเทศไทย
โครงการพลังงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ Organ Rankine Cycle

โครงการพลังงานอุณหภูมิ ได้จัดตั้งโดย สถาบันนวัตกรรม AKE  เพื่อพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
กิจการด้านพลังงานทดแทน ที่ปราศจากมลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกให้เย็นลง หยุดภาวะโลกร้อน

ท่านสามารถร่วมลงทุนกับเรา
ธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ และ โครงการเทคโนโลยีการทำความเย็นในระบบพลังงานอุณหภูมิ
ซึ่งเราจะทำการจัดตั้งบริษัทขึ้น ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ

เราขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมทำธุรกิจกับเรา  หรือเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทของเรา
หรือท่านต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน โครงการวิวัฒนาการพลังงานทดแทนใหม่ของเรา เพื่อประโยชน์ของท่าน และประเทศชาติ

ติดต่อสนับสนุนโครงการที่  คุณ เอกสิริ ธีรกุล  เจ้าของผู้ออกแบบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
 ติดต่อ AKE Service ทางไอดีไลน์ ake007online : อีเมล์ : 007mailcenter@gmail.com โทร 0811498007


      

 

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index