พลังงานทดแทนใหม่ เทคโนโลยี By Akesirikul
Organic Rankine Cycle เทคโนโลยีพลังงานความร้อนต่ำ 150 องศาเซลเซียส ลงมาจนถึง 35 องศาเซลเซียส สร้างโรงไฟฟ้า Thermal Energy

 

  แนะนำพลังงานตรีเอกานุภาพ เริ่มงานวิจัยพลังงานตรีเอกานุภาพ รูปแบบระบบการทำงาน System โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ORC  

 

ขอแนะนำการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Thermal Energy ด้วยเครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle
ORC คือเครื่องจักรกลพลังงานทดแทน ในระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนต่ำ Thermal Energy Power Plant

เราวิจัย และพัฒนาระบบของเครื่องจักร ORC เพื่อมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่า ORC ของต่างประเทศ

เรารับทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนสูง และความร้อนต่ำ ที่ใช้ระบบ ORC Thermal Energy
เรารับออกแบบระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องจักรกล ORC Organic Rankine Cycle
เราวิจัย และพัฒนาเครื่องจักรกล ORC สายพันธุ์ไทยแท้ 100% ให้สามารถทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิของประเทศไทย
เราพัฒนาระบบ Heat Storage ( New System ) เป็นระบบที่มีอายุการใช้งานนานนับ 1000 ปี โดยไม่เสื่อมสภาพ ไม่มีหมดอายุการใช้งาน
นำความร้อนด้วย ก๊าซ AKE ประจุความร้อนด้วยหินแร่ สามารถเก็บความร้อนใว้ใช้ได้ตลอด 24 ชม

 
 

Akesirikul
New Technology Organic Rankine Cycle สายพันธุ์ไทยแท้
พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม ORC จะมาแทนที่พลังงานนิวเคลียร์อย่างแน่นอน

เอกสิริกุล นักวิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทนใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก
ได้ทำการวิวัฒนาการเครื่องจักรกล Organic Rankine Cycle ให้สามารถทำงานได้ที่
อุณหภูมิ ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ลงมาจนถึง อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
เป็นเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศภายในประเทศไทย
อุปกรณ์ทุกชิ้น สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศไทย
ใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับอุณหภูมิในประเทศไทย
ราคาถูกกว่า เครื่องจักรกล ORC ของต่างประเทศ

พลังงานความร้อน ที่เรานำเข้ามาใช้กับเครื่องจักร ORC ของเรา เริ่มต้นที่ความร้อนจากอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เป็นอุณหภูมิจากบรรยากาศ และเพิ่มพลังงานความร้อนไปจนถึง 95 องศาเซลเซียส โดยแสงอาทิตย์ในห้องเรือนกระจก

เราสามารถสร้างความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถึง อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส โดยใช้กระจกเงาสะท้อนแสงในการแผ่รังสีความร้อน

พาลาโบลิค เป็นอุปกรณ์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ และขยายความร้อนให้สูงขึ้นที่ อุณหภูมิ 500 องศา ผ่านน้ำมันร้อน เพื่อไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำร้อน ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 95 องศาเซลเซียส  น้ำจะยังไม่ถึงจุดเดือด
สามารถ ทำให้เครื่องจักร ORC ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ระบบทำน้ำเย็น เทคโนโลยีของ Akesirikul ทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่ 26 องศา เพื่อนำไปใช้ในการควบแน่น

เครื่องจักรกล ORC เทคโนโลยีทั่วไปของต่างประเทศ ต้องการใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า 150 องศา
และต้องใช้น้ำเย็นที อุณหภูมิ 10 -15 องศา ในระบบควบแน่น ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้

เทคโนโลย ORC ของ Akesirikul พัฒนาขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานในภูมิอากาศของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
โครงการของเรา เปิดโอกาสให้ร่วมลงทุนในเทคโนโลยี เครื่องจักรกลพลังงานความร้อนต่ำของเรา
และ เทคโนโลยี ที่เรากำลังวิวัฒนาการ ให้สามารถใช้ความร้อนได้เพียง 30-50 องศาเซลเซียส
เป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในโลก ที่ได้ถูกวิวัฒนาการขึ้น ภายในประเทศไทย โดยกลุ่มวิศวกรชาวไทย เพื่อให้เป็นพลังงานทดแทนใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อย่างยั่งยืน

นักธุรกิจ นักลงทุน ที่สนใจในโครงการของเรา สามารถเข้ามาร่วมลงทุนใน เทคโนโลยีพลังงานของ Akesirikul
เพื่อนำเทคโนโลยีไปสร้าง โรงไฟฟ้า เครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นเครื่องจักรอเนกประสงค์ ฯลฯ
ติดต่อเราที่ Akesirikul คุณเอก: 087 7069007 :

โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ จำหน่าย ขาย ออกแบบ และรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

 

กลับไปหน้า Information

 

สงวนลิขสิทธิ์ การออกแบบหน้าเว็บเพจเว็บไซต์สไตล์หน้าแรก index โดยAKE เอกสิริกุล ผู้ออกแบบ และเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเรียนแบบ ห้ามดัดแปลงใดๆในรูปแบบของหน้า Index